Annons

Annons

Annons

Krisen inom ambulansen

Debatt
Debatt: Rachel De Basso kände till problemen inom ambulansen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Elin Elderud, Arkivbild

Den senaste tiden har arbetsmiljön inom ambulansverksamheten gällande bland annat ohälsosamt långa arbetspass uppmärksammats i media. I en debattartikel i Jönköpings-Posten avfärdar regionråden Rachel De Basso (S) och Mia Frisk (KD) problemen med att de beror på pandemin och att de snart kommer vara över (1/11).

I en intervju med SVT Nyheter Jönköping antyder även De Basso att hon varit ovetande om arbetsmiljöproblemen som nu uppdagats i media (28/10).

Annons

Annons

I januari skickade vi förtroendevalda för Vårdförbundet inom ambulanssjukvården en skrivelse till ambulansledning, regionledning och regionpolitiker. Skrivelsen innehöll sex punkter med problem inom arbetsmiljön med relaterade förbättringsförslag.

De Basso svarade i mail att hon läst skrivelsen men hänvisade frågorna till att först hanteras inom regionens samverkansrutiner. 

Mattias Linder, specialistsjuksköterska prehospital sjukvård inom ambulansområde Höglandet - Sävsjö .

Bild: Maria Ivarsson

Förbättringsförslagen har under året samverkats på olika nivåer och mynnat ut i att bland annat frågan om en hälsosam arbetstidsmodell utan jourtjänstgöring (vilken skulle ta bort incitamentet för dygnslånga pass) är en fråga för politiken att avgöra eftersom det i grunden handlar om resurstillskott. Detta har vi informerat regionpolitiker om i en uppföljande skrivelse som skickades i slutet på augusti. 

Frågan om en hälsosam arbetstidsmodell inom ambulansen har drivits av Vårdförbundet i snart ett decennium. Region Jönköpings län har varit hopplöst sena på bollen jämfört med andra regioner. 2016 tillkom en ny huvudöverenskommelse med SKR som reglerade veckoarbetstiden för oss som arbetar blandat dag och natt, till 34,33 timmar per vecka. För ambulansens del skulle det innebära god återhämtning efter nattjänstgöring och ett schema utan dygnspass.

Annons

Vi var många som då hoppades på att vår region i likhet med andra skulle implementera avtalet fullt ut.

Från ambulansledningen fanns 2018 ett färdigt förslag för detta men politiken valde i stället en billigare halvmesyr som innebar att man ovanpå 34,33 timmar lägger ut jour på varje medarbetare för att av kostnadsskäl kunna bedriva verksamheten på färre antal anställda.

Annons

Konsekvensen blev att vi nu tre år senare ännu arbetar dygnspass på helger, allt oftare utan tillräckliga avbrott för mat och återhämtning.

Att skylla på pandemin har blivit ett standardsvar runt om i Sveriges sjukvårdsstyren. De styrande borde i stället reflektera över vad som händer när redan från början sårbara organisationer utsätts för yttre kriser. Det kan handla om pandemier eller något annat vi ännu inte har förutsett. Vad har man för syn på personalen som ska utföra jobbet? Ska vi hålla ett helt arbetsliv eller är vi bara utbytbara brickor i ett spel?

Regionen har ödslat stora resurser i "new public management anda" att ta fram värdegrunder och vackra dokument som vi får utbildning i hur de ska genomsyra verksamheten ner till lägsta medarbetarnivå. En av målsättningarna som tagits fram är att Region Jönköping ska vara "Sveriges bästa offentliga arbetsgivare". Men det räcker tyvärr inte med en klatschig slogan för att det ska kunna inträffa. Det krävs lite verkstad också.

Mattias Linder

Spec.ssk ambulansområde Höglandet - Sävsjö 

Annons

Thomas Karlsson

Spec.ssk ambulansområde Jönköping

Linnea Nilsson

Spec.ssk ambulansområde Höglandet- Nässjö

Jim Stein

Spec.ssk ambulansområde Höglandet - Vetlanda

Linda Skobe

Spec.ssk ambulansområde Höglandet - Tranås

Niklas Åkermo

Spec.ssk ambulansområde Värnamo- Gislaved 

Anette Hilltorp

Spec.ssk ambulansområde Värnamo - Gislaved

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan