Annons

Annons

Annons

Arbetsmiljön på akuten

Akuten på Ryhov riskerar halv miljon i vite – 13 av 35 rum saknar vatten

13 av 35 utrymmen på akuten på Ryhov saknar vatten. Personalen upplever att de inte får tillräckligt med återhämtning och en känsla av otrygghet gör att de känner en psykisk stress. Arbetsmiljöverket hotar nu med vite på en halv miljon kronor om inget görs.

– Det är helt rimliga krav Arbetsmiljöverket kommer med, säger Dario Tesan, verksamhetschef på akuten på Ryhov.

Text

Arbetsmiljöverket konstaterar att det finns brister i arbetsmiljön på Länssjukhuset Ryhov. Nu ska flera åtgärder göras innan 9 juni – annars riskerar verksamheten vite på 500 000 kronor.

Annons

Såväl anställda som fackföreningar har tidigare lyft fram brister i arbetsmiljön på akuten på Ryhov. Efter att Kommunal och Vårdförbundet gjort en begäran till Arbetsmiljöverket om åtgärder kring arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen var Arbetsmiljöverket där i september på en inspektion.

Nu har Arbetsmiljöverket kommit med ett beslut. De hotar med vite på 500 000 kronor om regionen inte vidtagit flera åtgärder innan den 9 juni.

Arbetsmiljöverket slår fast att det finns brister i arbetsmiljön som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig. Även om arbetsgivaren vidtagit vissa åtgärder och planerar för några ytterligare, bedömer myndigheten att det som gjorts inte fått tillräckligt effekt.

Annons

– Vi har jobbat med de här frågorna länge och det har arbetats mer intensivt med arbetsmiljön nu under hösten 2022 och under 2023. En mindre ombyggnation planeras påbörjas i mitten av februari, vilket innebär att vi får fem nya vårdplatser som ska uppfylla alla de speciella krav som finns. Det är positivt, säger Dario Tesan.

Annons

Även om regionen har framfört att det skett förändringar i kollektivavtalet som kan förbättra vårdpersonalens arbetstider, anser Arbetsmiljöverket att det fortfarande finns åtgärder kvar att göra.

Jag vill att medarbetarna känner att det sker förbättringar varje dag

Bild: Robert Eriksson

Dario Tesan är sedan fyra månader tillbaka ny verksamhetschef på akuten på Länssjukhuset Ryhov.

Bild: Privat

En större ombyggnation av akutens lokaler är planerad att påbörjas 2026. Oavsett ombyggnation måste akutmottagningen ha de lokaler och andra utrymmen som behövs med hänsyn till verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall, anser Arbetsmiljöverket. Arbetsplatser ska ha en tillräcklig area att risken för ohälsa och olycksfall begränsas, slår man fast.

– Målet och ambitionen är förstås att vi ska sträva efter att göra de åtgärder som lyfts fram innan 9 juni. Jag vill att medarbetarna känner att det sker förbättringar varje dag, säger Dario Tesan.

I nuläget saknas det i 28 av 35 rum utrymme för att kunna arbeta på båda sidor om patientens vårdbrits. Personal riskerar därmed belastningsskador. Vidare saknas det tvättmöjligheter i 13 av 35 rum, vilket ökar smittorisken.

Annons

Annons

– Även om det inte finns tvättställe i varje patientrum så finns det flera möjligheter att tvätta händerna på akuten. Patienterna behöver inte vara oroliga för bristande hygien, försäkrar Dario Tesan.

För att förhindra hot och våld från anhöriga och patienter har det planerats att sättas upp informationsskärmar, men dessa har ännu inte kommit på plats.

Han konstaterar att personalomsättningen varit för hög. För att täcka kunskapstappet som gått förlorat när erfaren personal slutat har erfaren bemanningspersonal tagits in för att kunna stötta upp.

Hur länge hyrpersonalen blir kvar tycker Dario Tesan är svårt att säga, men berättar att man kontinuerligt jobbar med att rekrytera personal till akuten.

– Hyrpersonal är ingen permanent lösning.

När det gäller Arbetsmiljöverkets synpunkter som rör arbetstider är detta något som ändå kommer förändras med anledning av EU-direktiv om dygnsvila på elva timmar.

– Ambitionen är att detta ska vara löst till sommaren, gärna så tidigt som möjligt, säger Dario Tesan.

När det gäller Arbetsmiljöverkets krav på undersökning av lokalerna svarar han att han redan i veckan ska ta en kontakt med regionens arbetsmiljöenhet, som ska göra den undersökningen. Han hoppas att detta kan genomföras så snart som möjligt.

Fakta

Åtgärderna som ska vidtas, enligt Arbetsmiljöverket

1. Regionen ska säkerställa att undersköterskorna och sjuksköterskorna på akutmottagningen har kunskap om hur och på vilket sätt arbetsuppgifterna ska genomföras.

2. Regionen ska redovisa vilka åtgärder som vidtas för att motverka att arbetstidernas förläggning leder till ohälsa. Det ska inkludera åtgärder för att det ska finnas tid för återhämtning.


3. Det ska göras en undersökning och riskbedömning av arbetslokalerna. Med tanke på tiden fram till de nya lokalerna är klara vill Arbetsmiljöverket att det ska anges om de risker som finns är allvarliga eller inte.

Om regionen inte vidtar åtgärder riskerar de vite på totalt 500 000 kronor, fördelat på 100 000 kronor var avseende kravpunkt 1 och 2 och 300 000 kronor för kravpunkt 3.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan