Annons

Annons

Annons

Framtidens Jönköping

Trafikchefen om att dra stomlinjerna via Odengatan: ”Jag har en annan idé”

Jönköpings trafikchef känner igen idén där stomlinjerna leds genom banvallen i höjd med Knektaparken. Men på sikt tror han på en helt annan lösning.

– Här borde vi lägga en station, säger Henrik Zetterholm och pekar på kartan.

Text

Julia Cederbrant är trafikplanerare på Jönköpings kommun och Henrik Zetterholm är kommunens trafikchef.

Bild: Johannes Björck

Annons

Kommunens stadsmiljöavtal med Trafikverket väcker reaktioner. Målsättningen är att kraftigt få upp resandet med kollektivtrafiken. Och en viktig del i lösningen är en spårvagnsanpassad sträckning genom Öster, över bland annat Östra torget.

Trafikutvecklaren Peter Gustavsson som tidigare jobbat med trafikfrågor på Jönköpings kommun tycker kommunens grepp i avtalet inte är tillräckliga. Han föreslår att stomlinjerna får en mer exklusiv korridor genom en ny tunnel genom banvallen i höjd med Knektaparken. Då kan Odengatan och Starrgatan knytas samman och tre stomlinjer strålar samman nära järnvägsstationen vid Rocksjön.

Annons

Annons

Visst känner jag igen den här idén

– Visst känner jag igen den här idén, säger trafikchef Henrik Zetterholm när han får syn på Peter Gustavssons karta.

Han tar emot på jobbet, i kommunens lokaler på Juneporten. Med under samtalet finns också trafikplanerare Julia Cederbrant som är den som arbetat aktivt med att ta fram kommunens stadsmiljöavtal med Trafikverket.

Trafikutvecklare Peter Gustavssons kartskiss om hur stomlinjerna skulle kunna dras för att få en sträckning mindre störd av andra trafikslag. Odengatan och Starrgatan binds samman via en tunnel genom banvallen.

Enligt Henrik Zetterholm har sträckningen via Odengatan legat på planeringsbordet flera gånger under 2010-talet. Konsekvenser och fördelar har vägts fram och åter. Samtliga gånger landade man i att sträckningen via Östra Storgatan var att föredra.

– Kollektivtrafiken bygger staden. Vi har ett starkt läge runt Cigarren idag med butiker och restauranger. Flyttar vi stomlinjerna till Odengatan tappar vi den fördelen.

Men trafiken kommer närmare Kålgården där många bor idag.

– Det är riktigt. Då finns alternativet vi hade uppe vid den senaste utredningen, att ha kvar linje 3 utmed Odengatan och behålla 1:an och en framtida spårvagn vid Cigarren.

Julia Cederbrant, trafikplanerare på Jönköpings kommun, har arbetat fram den stadsmiljöavtal som kommunen skickat in till Trafikverket. Här tillsammans med Henrik Zetterholm, kommunens trafikchef.

Bild: Johannes Björck

Annons

Kommer de planerade satsningarna svara upp mot behoven när Jönköping har 200 000 invånare? Det är Henrik Zetterholm övertygad om. Redan när stomlinjerna infördes i mitten av 1990-talet var ledorden ”tänk spårvagn, kör buss”.

Annons

Den nya sträckningen över Östra torget ger svängradie som klaras av framtida spårvagnar. Och redan nu har stomlinjerna nått långt genom att busstrafiken prioriteras i korsningar och rondeller. Nu klarar man tätare turtrafik.

Henrik Zetterholm tycker idén med att knyta samman stomlinjerna och framtida spårvagnstrafik med tågen från Höglandet och Värnamo är helt riktig. Men just därför är han inte så positiv till att dra trafiken genom banvallen vid Knektaparken. Framtiden talar emot upplägget, enligt honom.

Nu planeras för en framtid där tågtrafiken från Värnamo går över Tenhult. Planerad byggtid är 2028-2033. Då kommer alla tåg från öster och söder gå via Jönköpingsbanan och stationen vid Rocksjön spelar ut sin roll. Henrik Zetterholm vill se ett stationsläge på ett helt annat ställe – intill Asecs östra, blå entré, ingång D.

Han ritar på kartan som beskriver Odengatan-upplägget:

– Då får vi en nära koppling till stomlinje 2 som går på Hermansvägen och till linje 3 och 4 som går förbi sjukhuset.

Henrik Zetterholm tror att det är ett upplägg som kan bli verklighet om cirka tio år.

Henrik Zetterholm känner igen idéerna på kartan där stomlinjerna löper samman på Odengatan. Upplägget har sina fördelar, enligt honom – men också nackdelar.

Bild: Johannes Björck

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan